תרומה לעמותה
תרומה בכרטיס אשראי
בטלפון 054-6409242

תרומה בהעברה בנקאית
שם מוטב: עמותת נצח ישי
בנק :לאומי
סניף: 904
מס' חשבון : 06744931

שיק בדואר
לפקודת עמותת נצח ישי
ת.ד 36044 ירושלים, 9136001

עיצוב ובניית אתרים: